Vigtig info

Aflæsning af måler
Vi kan ikke acceptere at man sjusser sig til målerstanden. Det giver os store gener og ekstra arbejde. Måleren skal aflæses hvert år.


Brønde
De fleste af vore vandmålere sidder i brønde. Det er meget vigtigt at brøndene og ikke mindst brønddækslerne er intakte. Dette for at beskytte vores målerure for både skidt, men ikke mindst for frost. Observerer i ødelagte dæksler bør I foranstalte en udskiftning. Dækslerne kan købes af os. Observerer vi brønde og dæksler der ikke er i orden, vil vi udskifte dem og regningen vil enten blive opkrævet direkte, eller blive tilskrevet vandregningen.

Vigtigt
Det er meget vigtigt at I melder ændring af hjemmeadresse og mailadresse.
Ved brud på vandledningen kan det blive nødvendig at lukke for vandet i nogle timer.
Ønsker man at ringe til vandværket, bør det ske til vandværkspasser Knud Erik Jacobsen tlf. 29495110.