Bestyrelsen

Bestyrelsen for Husby Vest Vandværk

Aksel Gade Hansen

Formand og kasserer

+45 40167927

husbyvand@gmail.com

Knud Erik Jacobsen

Vandværkspasser og bestyrelsesmedlem

+45 29495110

husbyvand@gmail.com

Ivan Bank

Bestyrelsesmedlem

+45 20421438

husbyvand@gmail.com

John Boeriis

Bestyrelsesmedlem

+45 40125019

husbyvand@gmail.com

Jens Holck-Christiansen

Bestyrelsesmedlem

+45 60296008

husbyvand@gmail.com