Måleraflæsning

Tid til at aflæse din vandmåler

Senest d. 31. december skal du aflæse din vandmåler og indberette aflæsningen.

Du modtager information om aflæsningen pr. mail inden årsskiftet. I mailen fremgår der dine seneste aflæsning, målernr., forventet forbrug og link til indmeldelse af det aflæste forbrug. Herunder har vi samlet nogle tips til måleraflæsningen:

Hvad skal jeg aflæse?

Det er din vandmåler, der skal aflæses. Vandmåleren er som regel blå (men kan også være messingfarvet). Vandmåleren er placeret på din vandinstallation, der typisk findes i en brønd udenfor huset, i bryggers, kælder eller teknikrum

Vær opmærksom på ikke at forveksle vandmåleren med varme- eller elmåleren.

Såfremt aflæsningen ikke er os i hænde senest den 31. december, pålægges din næste opkrævning et gebyr på kr. 250,00 jævnfør det gældende takstblad. Dette gebyr dækker vandværkets omkostninger til egen måleraflæser.

Måleraflæsning

Der skal foretages måleraflæsning og indmeldes senest d. 31. december