Nyheder & Drift

Indkaldelse til generalforsamling

Vi indkalder til generalforsamling lørdag d. 15. juli – 2023 kl. 11.00 på Ledgaard, Stabyvej 76, 6990 Ulfborg. Dagsorden følger senere i særskilt invitation via mail. Vandværket er traditionen tro vært ved et traktement. Tilmelding kan ske efter indkaldelse pr. mail. Venlig hilsenAksel GadeHusby Vandværk

Vandkvalitetsrapport 2021

Nyeste vandkvalitetsrapport er nu på siden og kan findes under “Information” og vandkvalitet eller læs her.