Velkommen til Husby Vest Vandværk

For at kontakte vandværkets drift og administration kan du ringe på: 29495110 (alternativt: 40167927)

Om Husby Vest Vandværk

Historien om Husby Vest Vandværk (kommer senere)

VIDEN OM VAND

Forsyningsområder

Kildepladsen har tilladelse til at indvinde 130.000 m3 om året. I 2019 blev der indvundet 84.120 m3.

Vandkvalitet

Hårdhedsgrad: 4,7° – senest målt d. 31. januar 2021

Priser

Se vores takster og priser på fx tilslutningsbidrag, gebyrer m.v.

Har du spørgsmål til dit vand?